Day: May 6, 2016

Adakah Etika dalam YouTube?

Ini adalah kekhawatiran saya, yang saya tumpahkan dalam tulisan untuk CNN Indonesia. Semakin maraknya YouTuber yang seakan tidak peduli dampak negatif karya mereka terhadap penontonnya. Masih adakah etika dalam YouTube? Silakan dibaca tulisannya dan ditanggapi dalam link berikut. Semoga didengar.   Menjaga diri dalam YouTube   Salam,